Frågor och svar om Salin saltterapi

Här har vi samlat vanliga och viktiga frågor om Salin saltterapi och Salin Plus luftrenare. Vill du veta mer eller beställa luftrenare / filter?

Så fungerar våra saltmaskiner

Vanliga frågor & svar

När bör filtret bytas ut?

Om du använder filtret cirka åtta timmar varje dag är det rekommenderat att byta filter var fjärde månad.

Du kanske inte märker att filtret är slitet eftersom det inte syns på det. Ändå kommer den terapeutiska effekten att avta trots att de stora saltkristallerna fortfarande syns.

Kan Salin Plus skapa korrosionseffekt av saltet?

Nej, eftersom det är ett torrt salt uppstår ingen korrosiv effekt. Enheten har funnits på marknaden i Europa i cirka 10 år, med inga fall har rapporterats.

På hur stor yta verkar Salin Plus?

Salin Plus är effektiv på uppemot 150 kubikmeter (cirka 55 kvm), medan den mindre Salin-enheten når upp till 40 kubikmeter (cirka 15 kvm).

Vi rekommenderar att Salin Plus-enheten är vänd mot dig, i huvudhöjd, längst bort i rummet, för maximal effekt.

Sovrummet är ett av det viktigaste rummen i ditt hem när det gäller luftkvaliteten. Därför rekommenderar vi att du använder din Salin Plus i sovrummet. Många väljer även att ha en extra enhet i sitt vardagsrum eller på jobbet.

Behöver apparaten underhållas?

Det enda underhåll som krävs är att komma ihåg att byta filter var fjärde månad. Därefter börjar filtret förlora sin effektivitet bland annat på grund av färre saltkristaller.

En enhet som inte används bör förvaras på en sval och torr plats. Det är dock rekommenderat att använda Salin Plus året om för att bibehålla effekten.

Apparaten bör inte få kraftiga stötar. Apparaten får inte heller förvaras i fuktig miljö eller utsättas för vatten – om filtret utsätts för fukt kommer det att skada saltkristallerna. För att säkerställa låg fukt rekommenderar vi användning av en avfuktare för att nå en ideal luftfuktighet på 50 procent. Undvik också områden med oljiga aerosoler såsom i köket.

Är Salin Plus tyst?

Ja, Salin Plus och Salin S2 är tysta. Möjligheten att reglera fläkthastigheten finns på Salin Plus-apparaten, vilket i sin tur styr ljudnivån.  Ljudnivån är normalt mellan 30 – 40 db.

Har Salin Plus påverkan på sömn?

Salin Plus hjälper till att rensa slem från luftvägarna och därmed bredda luftvägarna för bättre andning. Användare rapporterar att de är mindre vakna nattetid, hostar mindre, snarkar mindre och känner sig mer utvilade efter att de har använt Salin Plus luftrenare.

Hur lång tid tar det att märka förbättring?

Många kunder rapporterar förbättringar i deras välbefinnande redan efter den första natten. Salin Plus bör dock användas varje natt för maximal terapeutisk effekt.

Naturlig terapi tar tid och det kräver uthållighet, men med Salin Plus har det flesta kunder noterat märkbara resultat direkt efter användning. Du bör använda enheten intensivt den första månaden, varje dag och så länge som möjligt.

När du börjar använda Salin luftrenare kan du märka av en ökning av slem. Det här beror på att det salt som du andas in frigör täppta kanaler.

Hur fungerar Salin Plus?

Salin Plus suger in luft från rummet genom en fläkt och ett speciellt mikrokristallinfilter. Filtret utsöndrar mikrokristallin med torrt natriumklorid (salt), under 5 mikrometer, ut i luften.

Saltmikropartiklarna kan tränga djupt in i luftvägar och lungor. Det här renar, fuktar och reducerar inflammation. Att luftvägarna vidgas beror på att naturligt salt fluidiserar slemhinnor och minskar ödem från slemhinnorna i luftvägarna. De antibakteriella effekterna av salt hjälper också de att reducera bakterier i dina andningsorgan och förbättra ditt välbefinnande.

Kan Salin Plus användas i fuktiga miljöer?

Vi rekommenderar dig inte att använda Salin Plus i ett fuktiga miljöer eftersom filtret absorberar fukten i luften. Om filtret absorberar fukten fungerar det som en svamp och kan i slutändan börja läcka vatten. Filtret är dessutom mycket effektivare när det är torrt.

Bortsett från att fukt kan skada filtret kan det också ha en skadlig effekt på din hälsa och inredning. Dammkvalster trivs i fuktiga miljöer och kan förvärra astma och allergier.

Bör Salin Plus filter rengöras eller bytas?

Salins filter ska bytas var fjärde månad, baserat på en daglig användning om åtta timmar. Efter fem månaders användning  är filtret oanvändbart, även om större saltpartiklar går att se genom filtret.

Hur stor är en Salin Plus enhet?

Salin Plus:
181x165x235mm
1.65kg

Salin S2
105x135x145mm
0.60kg

Hur påverkars joniseringen av Salin Plus?

Torrt natriumklorid (salt) har en avsevärd nivå av negativ laddning och detta leder till en negativ jonisering av luften som omges av saltjoner.

Hur påverkas Salin plus av luftkonditionering eller ett öppet fönster/dörr?

Om du använder luftkonditionering eller lämnar fönstret eller dörren öppen kommer det att påverka effekten av din Salin Plus-enhet. Saltpartiklarna extraheras lättare från rummet och luft av dålig kvalitet kan fortsätta att flöda in. Det här gör det svårare för Salin Plus att förbättra luftkvaliteten i rummet.

Om apparaten står nära dig och vänd mot huvudet kommer du dock fortfarande att dra nytta av den, trots öppen dörr/fönster eller luftkonditionering.

Kan friska personer använda Salin Plus?

Ja. På grund av dess allmänna hälso- och antibakteriella egenskaper rekommenderas Salin Plus inte bara för människor som lider av andningsproblem. Salin Plus verkar också  i förebyggande syfte för att behålla välbefinnandet när du andas in renad luft varje natt, i kombination med den terapeutiska effekten av natriumjoner.

Apparaten påverkar flödet av sekretion från luftvägarna och stärker vibrationerna hos flimmerhåren. Flimmerhhår skjuter konstant upp slem ur lungorna för att avlägsna främmande substanser. När dessa avlägsnas skyddas dina lungor från infektioner och bidrar till att du andas bättre.

Salin Plus hjälper också till att rensa näsgångar, minska snarkning och säkerställa en mer avslappnad sömn.

Hur påverkas husdjur av Salin Plus?

Om ditt husdjur lider av andningsproblem eller snarkning kan också husdjuret ha nytta av Salin Plus på samma sätt som människor.

Må bättre och orka mer!