Haloterapi

Den antikt traditionella hinduiska vetenskapen om hälsa och medicin, Ayurveda rekommenderar att skölja näshålan med saltvatten på daglig basis. Denna praktisering, som heter "Neti", används inom Yoga inför långa meditationer och övningar för att säkerställa rena och öppna luftvägar, vilket resulterar i en lätt andning.

Alla har vi hört mormors råd om att gurgla med saltvatten som ett botemedel, men som glömts bort i en tid av vetenskap. Som Dr Philip T. Hagen, medicinsk chef på Mayo Clinic sa: "att gurgla med ljummet saltvatten underlättar halsont och påskyndar återhämtning av luftvägarna från rök och förkylningar, och reducerar inflammerad vävnad från luftvägarna i kombination med smärtlindring."
Dr. Hagen betonade även att gurgling med saltvatten lossar tjock slem, som tar bort allergener, bakterier och svampar från halsen.

Antiinflammatoriskt

Saltkoncentrationen i människans blod är 0,9 volm-%. Våra tårar och svett består av saltlösningar. Dessa saltlösningar hämnar potentiellt farliga infektioner. Under många århundraden har t.ex. salt används som konservator för livsmedel.

"Vetenskapliga studier har visat att Salin Plus dagliga dos om 8 timmars användning, ökar saltintaget med 0.1g salt, det är att jämföra med den rekommenderade dagliga dosen på 3,75g till 5,75g"

Osmos

Saltterapi och Haloterpi baseras på fenomenet "osmos". Osmos är tendensen av ett lösningsmedel, vanligt vatten, passerar genom ett semipermeabelt membran i en lösning där det lösta ämnets koncentration är högre, vilket utjämnar koncentrationen på vardera sida av membranet. Detta innebär att, om en cell sätts i en lösning, i vilken koncentrationen är löst ämne av mineralerna är högre än dess egna, kommer cellen skrumpna.

Flimmerhår

Flimmerhår "skjuter" konstant upp slem ur lungorna för att avlägsna främmande material. Deras avlägsnande skyddar lungor från infektioner och bidrar till lättare andning.

Experiment utförda av Dr Albert P Kreuger och Dr. Richard F. Smith vid University of California har visat hur negativ jonisering påverkar känsliga luftburna allergener. Luftrören kantas av små trådar som kallas flimmerhår. Flimmerhåren upprätthåller en snärtande rörelse omkring 900 slag per minut. De håller tillsammans med slemhinnorna, luftvägarna fria från damm och pollen. Kreuger och Smith utsatte luftrörs vävnader för negativa joner. Detta resulterade i att flimmerhårens rörelse ökade till 1.200 slag per minut och ökade flödet av slem.

Slemhinnor utsöndrar slem i lungorna för att sydda lungorna och genom att fånga allergener, bakterier och virus. Om slemmet inte lämnar lungorna blir det giftigt, vilket minskar lungornas volym och hindrar luftvägarnas kanaler. Som ett resultat, är Haloterapi/Salt Terapi ibland nödvändigt för att förbättra lungornas funktion